~ Compassievol luisteren ~ Liefdevol steunen ~ Vreugdevol motiveren ~ Vrijmoedig creëren ~

Counseling met psychedelica

Voel je behoefte aan begeleiding bij het helen van en balans vinden in:

- Trauma, PTSS of emotionele blokkades

- Depressie, negatieve of beperkende gedachten patronen

- Angsten of zelf-sabotage in gedrag en denken

 

Als ervaren Counselor en begeleider van ceremonies, meditaties en diverse wijzen van psychotherapie, begeleid ik je graag gedurende een dag op een reis door je diepe en donkere pijnstukken, om zo weer het licht te hervinden in jezelf. Lees onderaan deze pagina enkele 'reisverslagen' van mensen die ik heb mogen begeleiden. 

 

Voel je vrij om contact met me op te nemen

voor meer informatie of vragen, stel ze gerust.

Je bent welkom!

 

Ceremonies met psychedelica (als Psilocybine in Truffels of Paddenstoelen) worden al eeuwenlang beleefd als een heilig rituele gebeurtenis, om diep in contact te komen met jezelf, de ander, de aarde en al wat leeft. Door je te open te stellen voor dit grotere geheel met Psilocybine, wordt je op een diepe reis naar je innerlijke wereld meegenomen. Daar, waar alles zichtbaar is en je alles kunt en mag aankijken, onder zachte en ook krachtige begeleiding van mij als Counselor. Doordat je in een plantmedicijn ceremonie voorbij de ratio reist en het denken van je ego wegvalt, ga je zien en ervaren vanuit andere perspectieven en zal je nieuwe gevoelens en inzichten ervaren. Voor velen is dit een non-duale beleving, dus een beleving van eenheid en eenheidsbewustzijn. Tijdens een ceremonie ervaar je niet alleen de plant (psilocybine), maar worden meer geestelijke en overstijgende perspectieven geopend in de geest. Universele wijsheid, waarheid en liefde worden vaak ervaren tijdens een ceremonie, waardoor de illusies van het lijden in je getransformeerd kan worden en herstel kan plaats vinden; harmonie. 

 

Psilocybine

Tijdens een ceremonie met dit plantmedicijn gaan we samen op reis naar het onderbewuste in jezelf en terug naar het voelen met het hart. Het serotonine beïnvloedend hallucinogeen Psilocybine steunt het proces om op een diep niveau naar binnen te keren, voorbij de woorden van de mind, diep in de ziel en het hart. De wijsheid en steunende werking van dit plantmedicijn opent je geest voor nieuwe perspectieven, brengt heldere inzichten en wordt al eeuwenlang ingezet als een zeer krachtige behandeling bij psychische klachten, self-sabotage in denken en gedrag en bij diepgewortelde angsten. Door samen met liefdevolle aandacht tijd te nemen in de voorbereiding en setting, zal de reis tijdens de ceremonie een zeer krachtige uitwerking hebben om te helen, groeien en je zelfbewustzijn en universeel bewustzijn te vergroten, naar een leven in je volste bestaan en harmonie.

 

balans & harmonie

In het midden van alles dat je bent en alles dat is, is balans en harmonie. Dit zie je in de natuur, in elke cel en ook in ons als mens. Leven buiten je centrum ervaar je met bepaalde prikkels, sensaties en emoties, angst of pijn. Met het beleven en uitleven van een geleide ceremonie met de Golden Teacher krijg je dieper innerlijk zicht op jouw balans en disbalans, op de rust en de onrust die je van binnenuit creëert. Je ontwikkelt inzicht en leert welke waardevolle betekenis deze prikkels voor je betekenen, zodat je verder kunt groeien naar leven in innerlijke vrijheid en je volste bestaan. Door de begeleide ceremonie zal je in staat zijn om vanuit een hoger perspectief naar je leven en naar jezelf te kijken en krijg je nieuwe inzichten over hoe jouw leven zich heeft gevormd door de jaren heen. Door tijdens de reis uit te zoomen, zal jij je menselijke perspectief kunnen loslaten en het leven in haar grote verbondenheid in alles, in eenheid en liefde gaan ervaren. Dit is een perspectief van ware schoonheid waarin alles oordeelloos bestaat, vrij van conditionering. Dit zal je blik op het leven vullen met compassie. Hierdoor zal je meer in je innerlijke kracht komen te staan en je levenskwaliteiten verder ontwikkelen, waarmee je in liefde het leven zal beleven.

 

Deze ceremonie met de plant spirits is een medicijn, een geschenk van Moeder Aarde en brengt je met jezelf en het leven in diepe verbinding, Deze eenheid met de Bron van Bewustzijn, God, Prana geeft ons de kracht, leiding en inzicht om heling te vinden van de blokkades die je in jezelf ervaart en het leven ten volste te gaan beleven. Een leven in harmonie met jezelf en het Al.

Opbouw van de plantmedicijn ceremonie:

De ceremonie is opgebouwd uit vijf elementen, die we voorafgaand aan de ceremonie samen bespreken en afstemmen. De basis voor deze wonderlijke reis zijn dat je je veilig en welkom voelt. 

1. Welkom voelen en landen in jezelf, ontspannen en veiligheid ervaren;

2. Mentaal en geestelijk verbinden met elkaar, de geestelijke wereld en het hoger bewustzijn in een geleide meditatie;

3. De ceremoniële innerlijke reis, onder begeleiding. De intensiteit van de innerlijke reis wordt persoonlijk met je afgestemd. Zo zullen stiltes en rust zich afwisselen met muziek, klanken en meditatie e.v.a. zintuiglijke prikkelingen die je ondersteunen tijdens je reis. 

4. Het landen en terugkomen van je zielsreis naar je lichaam en aarden;

5. Nagenieten, nabespreken, samen eten en de reiservaring vieren met bijvoorbeeld zang, muziek, stilte of een wandeling. 

 

De onderdelen van de ceremonie worden in gezamenlijk overleg opgesteld.

Tijdsindicatie:

- Van 12:00 - 19:00 uur
- Van 16:00 - 23:00 uur 
We spreken samen een tijd af en hoe lang passend voelt. Het is passend om in rust en vertraagd door deze ervaring heen te gaan zal je veel en vaak helder kunnen voelen en zien waar je heling en verandering nodig hebt in je leven. Ook is het mogelijk dat je veel nieuwe inzichten krijgt en met een ander perspectief op het leven verder wenst te gaan. Hier is tijd voor nodig. Ook de eerste dagen na de innerlijke reis zijn zeer waardevol, je zal vaak nog veel inzichten ervaren.

Complementaire Additieven: 

- Spirituele Kaartlegging - Rapé ceremonie - Cacao ceremonie voor het openen van hart en geest - Counseling begeleiding - Energetische begeleiding en behandeling - Een gezamenlijke wandeling in de buitenlucht - muzikale begeleiding met klank, zang en gitaar en andere intrumenten


Vocht en Voeding:

- Kokoswater - Cacao - Chocolade - Noten - Fruit - Thee - Warme maaltijd 

Intuïtieve Dankbetuiging: 

€188 - €288 Al naar gelang van samenstelling van de ceremonie en naar draagkracht.

 

Leef je in, Leef je uit

Psilocybine therapie bij ptss, depressie en angsten

Post Traumatische Stress Symptomen (PTSS) worden voor veel mensen als een zwaar lijden ervaren in het leven. Het dagelijks herbeleven van trauma en de gedachten die gekoppeld zijn aan het trauma, zorgen voor een negatieve beleving van het leven, waarbij wanhoop, machteloosheid en eenzaamheid een grote neerwaartse kracht zijn. Met de psilocybine-behandelingen wordt op therapeutische wijze een diepe heling geboden bij met name depressie, angsten en negatieve denk- en gedragspatronen. Door de hoge spanning van de angst, wordt veel stress ervaren in het dagelijks leven. Stresshormonen verlagen het serotonine gehalte in het lichaam. Een lage serotonine spiegel is een indicator voor angsten en depressie en kan door een negatieve spiraal de situatie verergeren. Psilocybine, wat na omzetting psilocine vormt, is een psychedelica die wellicht wel het meeste lijkt op serotonine en kan daarmee depressieve gevoelens direct wegnemen, waardoor onder begeleiding in de energetische counseling ruimte komt om de trauma's, angsten en blokkades te transformeren en verwerken. Verder kunnen er tijdens de psilocybine sessies diepe inzichten binnen komen, nieuwe hersenverbindingen ontstaan, connectie met het goddelijke, empathie, sympathie en zelfliefde worden ervaren. Al deze eigenschappen van psilocybine kunnen mensen met PTSS en depressies helpen.

Ervaringen

ik kwam weer in contact met mijn bron

Mijn weg naar binnen kent een lange ontwikkeling. Depressies, burnouts, chronische stress en daarmee gepaard gaande hyperalertheid en vermoeidheid stuwden mij de afgelopen jaren voort op mijn weg van zelfonderzoek en heling. Nog altijd beweeg ik dieper naar de kern toe, van waaruit ik mijn persoonlijkheidsstructuren en patronen van zelfbescherming heb opgebouwd. De structuren waarmee ik mijzelf mijn leven lang heb willen beschermen, zijn gaandeweg verworden tot een harnas, dat me in mijn bewegingen nu meer beperkt dan dat het nog dienend is. Het is me, in alle jaren van therapie, meditatiecursussen, lichaamswerk, ademwerk (to name a few) steeds duidelijker geworden dat ontwikkelingstrauma een flinke vinger in mijn pap heeft, waar het gaat om onrust, een altijd aan staan, een altijd dreigend gevoel van onheil en onveiligheid. Wat erin resulteert dat mijn zenuwstelsel niet tot ontspanning komt. Met alle gejaagdheid, slecht slapen en uitputting tot gevolg. 

 

Vorig jaar ben ik in een nieuw therapietraject aan het werk gegaan met trauma dat later in mijn leven is ontstaan, met (integratieve) gesprekstherapie en EMDR. Dat heeft zeker geholpen, opgeschoond, lichter gemaakt. Maar met EMDR kom ik niet bij het ontwikkelingstrauma dat er ook is, dat is ontstaan in mijn jonge jeugd. Om die reden ben ik me gaan verdiepen in meer lichaamsgericht werken en kwamen ook de plant- en aarde medicijnen op mijn pad. Na een aantal groeps ceremonies te hebben ondergaan de afgelopen jaren, kwam ik op het punt dat ik heel graag een 1-op-1 sessie onder begeleiding wilde ondergaan, om zo tot diepere niveaus in mijzelf te kunnen komen. 

 

Coos kwam op mijn pad. Veiligheid is vanwege mijn trauma's voor mij een groot thema. Ik heb de websites van Coos dan ook goed bestudeerd en dat resulteerde in een mij overtuigd voelen van de bekwaamheid & liefdevolle persoonlijkheid van Coos; beide voor mij onmisbare elementen van een goede begeleiding bij dit diepere onderzoek binnen in mijzelf. We hebben gebeld, gesproken over mijn vraag en thematiek en mijn doel voor de innerlijke reis. Uit het contact dat ik met Coos had gedurende de voorbereidende weken, bleek dat ze met liefdevolle aandacht en een diep besef van het leven, als ook de kennis van de plant spirit Golden Teacher en alle processen die daarmee samenhangen, mij bij kon staan op een manier die me een gevoel van veiligheid en geborgenheid gaf. Het gaf mij - ondanks de spanning die ik voelde om deze diepe reis naar binnen aan te gaan - een gevoel van vertrouwen en in goede, veilige en liefdevolle handen te zijn. 

 

Dat alles bleek nog zoveel krachtiger te zijn tijdens de innerlijke reis zelf. De reis naar binnen heb ik als heel intens ervaren. Het vroeg mijn volledige aandacht, moed en inspanning om deze lastige en emotioneel zware stukken in mijzelf aan te kijken met betrekking tot het thema onveiligheid. Achter de thematiek die als diepe angst voelde zat een zoektocht naar de bron van mijn levenslust en zelfliefde. Mijn angst voor het loslaten van controle en overgave aan en vertrouwen op het leven zat heel diep geworteld in mij en heb ik tijdens de reis heel diep ervaren. Door de ervaring van de angst heen kwam een beweging vanuit donkerte naar een wel overtuigd ‘JA’ als antwoord op de vraag of ik dit leven echt wil leven. De angst bleek niet het eindstation te zijn, maar de poort …….

 

Coos heeft me zo prachtig hierin begeleid, om een deel in mijzelf te vinden waar het veilig genoeg was om te ontspannen. Haar muziek met haar zang, die als ultieme bron van licht scheen boven, of achter, mijn eigen duisternis, als de moeder die ik nooit op die manier heb kunnen ervaren. Het besef dat daaruit doorsijpelde in mijn reis en zich ontvouwde; dat er licht is, dat er hulp is, dat het leven er is om mij te ondersteunen op mijn pad, dat ik daarin mag vertrouwen. Daarop volgde een nieuwe ervaring, een diepe ontspanning in mij. Vanuit een doorvoelen dat de oorlog van vroeger en het overleven echt voorbij is. Dat ik liefde en veiligheid kan vinden in mijzelf. 

 

Dat licht dat steeds zo voelbaar was, in de vorm van de prachtige muzikale ondersteuning door Coos, bouwde zich langzaam maar zeker zo krachtig op, dat het uiteindelijk dwars door al mijn structuren van duisternis blies. Het ontroert me nog steeds, als ik daaraan terugdenk. Een niet te omschrijven gevoel, van licht, bevrijding, vertrouwen en inzicht. Dat ik - behalve van mijn kind - niemands moeder ben, ik niemand hoef te dragen, dat ik mijzelf bevrijd mag voelen van die last om altijd maar voor iedereen te zorgen en klaar en aan te staan en dat er een bron van licht in mij is die niemand van me afneemt. Het is klaar, die oorlog is over. 

 

Na de reis heeft dat merkbaar meer zelfliefde en levenslust gebracht. En naast meer innerlijke rust en beter kunnen zijn met wat is, heeft het ook geresulteerd in een vreemd gevoel van iets dat weg is, er niet meer is. De dreiging, de onveiligheid, de strijd. Het is een wonderlijk gevoel dat nog lastig in taal te vatten is. Alsof een deel van me gestorven is tijdens die reis, of beter: ik aan een deel dat aanwezig was in mij ben gestorven. Ik ben nog integrerende. 

 

Coos heeft mij zo liefdevol ontvangen, begeleid en verzorgd. Ik kreeg een heerlijke maaltijd achteraf. We hebben veel gepraat en gedeeld. Ook dat was heel fijn en waardevol. Ik voelde me volkomen begrepen door Coos, ook zonder zelf dingen te benoemen al. Alles vloeide zo mooi en op een natuurlijke, vanzelfsprekende manier. Voor iemand die met veiligheidsissues zit, geeft dit wel blijk van hoe Coos in staat is om een veilige setting te creëren en - meer dan dat - een veilige bedding te zijn, voor alles wat zo gevoelig is. 

 

Mijn reis onder begeleiding van Coos is van grote waarde voor me. Een essentiële stap in mijn proces naar heling. Op een niveau waar ik met allerlei therapievormen niet gekomen ben. 

Ik weet dat ik mijn ervaringen en inzichten uit deze reis zelf in mijn leven heb om te zetten, dat een reis al deze, met de Golden Teacher, an sich geen wondermiddel is. Dat situaties zich zullen aandienen waarin mijn oude patronen getriggerd zullen worden. En dat het mijn aandacht en actief aanpassen van denken en gedrag vraagt om veranderingen daadwerkelijk te bestendigen in mijn leven. Deze reis heeft een prachtige en diepgaande basis gelegd om dit verdere werk in mijzelf aan te gaan.

 

Ik ben heel dankbaar lieve Coos, voor jouw licht en jouw liefde. 

Ik ben niet mijn negatieve zelfbeeld

Al een tijdje voelde ik de wens om te ervaren hoe het is om begeleid te worden tijdens een Golden Teacher Ceremonie. Na de vele positieve ervaringen die ik had gelezen op internet kwam ik bij Coos haar website uit. Direct had ik een goed gevoel en alles wat ik op de site las resoneerde met me. Nadat ik met Coos telefonisch had gesproken werd mijn gevoel bevestigd en begon mijn innerlijke reis eigenlijk al, en begon ik toe te leven naar onze afspraak. 

Tijdens de reis naar Amsterdam voelde ik wel wat gezonde spanning en gedachten die door me heen gingen 'wat komt er los', 'ga ik een fijne trip ervaren' etc. Eenmaal bij Coos aangekomen werd ik met open armen en een warm hart ontvangen. We bespraken nogmaals mijn intenties en wat ik wilde loslaten en waarvoor ik bij haar was. Al lange tijd had ik last van een negatief zelfbeeld, wat door bepaalde triggers weer naar de oppervlakte was gekomen. Traumatische gebeurtenissen waardoor ik in negatieve gedachten/angsten zat over mezelf en hoe ik de wereld beleef, waren thema’s die ik wilde transformeren naar innerlijke rust en helderheid.

Na een korte meditatie mocht ik de Golden Teachers zelf uitzoeken, en ook de dosering afstemmen. Coos maakte er daarna thee van, zelf nam ze een microdosering om zo samen in de sensitiviteit en eenheid de ceremonie samen te beleven en ervaren, want ze is op een zachte manier diepgaand betrokken in alles wat ik ervoer. Na een korte meditatie mocht ik plaatsnemen op het comfortabele matras waar wat kussens en dekens klaarlagen, ik deed een blinddoek om, om zo nog meer mijn fysieke zintuigen te laten verstillen mijn innerlijke zintuigen te kunnen openen. Ik ging zitten onder een deken en was klaar om op reis te gaan. Ondertussen speelde Coos zachtjes op haar gitaar en zong met haar liefdevolle stem haar liedjes. Haar klanken en het geheel voelde al zo helend.

Na een tijdje begon de Golden Teacher te spreken. Eerst kwamen er wat angsten en achterdocht naar boven. 'Ja dat is de mind die zich laat horen' hoor ik Coos zeggen, 'laat het maar gebeuren, probeer je maar over te geven, adem rustig door en ontspan je maar'. Ik vertrouwde erop dat ik door deze hevige branding heen zou komen en de diepte van mijn oceaan zou vinden, dus liet ik maar gebeuren wat er moest gebeuren. En dat was nogal wat, ook mijn lichaam reageerde behoorlijk en Coos kwam op het juiste moment bij me en sprak lieve positieve woorden tegen me. Ook de aandacht in haar aanraking was fijn, afgestemd, professioneel en vertrouwd. Tijdens de ceremonie heb ik mooie inzichten gekregen waar ik wat mee kan, en het vertrouwen om nog eens een innerlijke reis met haar te maken. De reis was heel diepgaand en een van de kernvragen die ik in mij hoorde echoën was 'Lieverd, wanneer ben je bij jezelf weggegaan'. Dit heeft me nog lang ontroert en me heel erg aan het denken gezet, hoe de weg naar mezelf weer kan terugvinden.

Nadat de ceremonie maakte Coos een heerlijke Indische Dahl voor ons beide klaar, die me hielp te begeleiden naar het hier en nu, aarden in mijn lijf. Daarna zijn we nog een stukje gaan wandelen, wat ook heel fijn was.

 

Dank je lieve Coos voor je professionele begeleiding, muziek, aandacht en liefde die ik bij je mocht ervaren en ontvangen.

Ik werd bevrijd van mijn denken

Om mijn verhaal met the Golden Teacher goed te kunnen vertellen deel ik wat van mijn persoonlijke voorgeschiedenis. In mijn leven was er altijd een oordeel naar middelen gebruik. Daardoor had ik alle middelen over één kam geschoren en was alles wat invloed had op de geest van een mens voor mij drugs. Bij mij in de familie was drugs uit den boze. Ondanks dat ik dit allemaal als fout zag had ik toch jarenlang de gewoonte om in het weekend het een en ander te gebruiken. Maar nooit hallucinerende middelen, want daar had ik angst voor. 

 

Uiteindelijk kwam ik helemaal vast te zitten in mezelf, en kreeg ik een psychose. Ik kreeg medicatie en na 2 jaar probeerde ik onder het advies van mijn psychiater te stoppen met de medicatie. Het resulteerde in een 2e psychose. Hierdoor kreeg ik de diagnose schizofrenie en kreeg ik te horen dat ik nooit meer zonder medicatie goed kon functioneren. Ondanks dit advies heb ik meerdere malen toch geprobeerd om te stoppen, maar dit resulteerde telkens in weer een psychose en opname. Uiteindelijk accepteerde ik de medicatie en begon ik het te zien als onderdeel van mijn pad. Ik begon me te verdiepen in alternatieve methodes waaronder ademtherapie, familie opstellingen, en yoga. Ik begon het leven ook te zien als meer dan alleen het mens zijn. Ik ontdekte de spirituele kant van mijn bestaan en jaren later werd mijn 1e psychose in een heel ander daglicht geplaatst. Het was niet het moment dat ik ziek werd, het was het begin van mijn heling! Het was het begin van bewustwording van het hogere zelf, waar ik eerder in mijn leven helemaal geen weet van had. 

 

In de jaren die volgden heb ik het  drugsgebruik achter me weten te laten, ik stopte met alle middelen en mijn mening over middelengebruik werd nogal streng. Ik wilde nooit meer iets in mijn lijf hebben wat mij in een andere ‘staat van zijn' bracht dan de nuchtere staat. Jarenlang was dit mijn overtuiging tot een vriendin van mij over the Golden Teacher begon te vertellen en haar ervaring daar mee. Ze vertelde me over Coos en dat ze bij haar onder begeleiding dit middel nam en dat het haar enorm veel inzicht en heling had gebracht.

 

In eerste instantie was ik nogal terughoudend, ook vanwege mijn psychose gevoeligheid,  maar de interesse was wel gewekt.

Zoals ik er nu naar kijk was het eigenlijk zo dat ik rijp was voor een verandering van overtuiging en er klaar voor was.

Een week later heb ik  Coos gebeld en na een warm en invoelend gesprek besloot ik om er nog even over na te denken voordat ik definitief ja zou zeggen. Coos had ervaring met mensen die psychoses hadden gehad dus dat bood perspectief en gaf me vertrouwen. Ze vertelde me dat juíst in dit soort gevallen de spirit van Golden Teacher iets heel moois en waardevols kon bieden. 

 

In de tussentijd kwam ik een docu tegen over geestverruimende middelen wat mijn perspectief verder opende. Na het zien van deze docu was het voor mij helder en belde ik weer met Coos om te bespreken wat ik graag wilde en of dat mogelijk was. Ik wilde namelijk graag een privé ceremonie, omdat ik nogal snel de energie van anderen tot me neem en dat niet zo zag zitten. 

Ons gesprek was fijn en gaf me het gevoel dat Coos me begreep. Het voelde als een goede match om samen dit proces aan te gaan en mijn wens om het met zijn tweeën te doen was iets wat wel vaker voorkwam, dus geen enkel probleem en misschien ook wel beter was omdat ik dan de volle aandacht kon krijgen.

 

Wat ik interessant vond in de dynamiek tussen Coos en mij was dat ik getriggerd werd in een ‘gevoel van zweverigheid’, iets wat ik al een tijd niet meer echt had ervaren maar wat dus blijkbaar nog steeds aandacht wilde. In mijn spirituele proces ben ik zelf erg diepgaand op zoek naar mezelf geweest en ben ik in spirituele kringen nogal wat mensen tegengekomen die dit enorm in mij aanwakkerden. Ik kon niet goed ontdekken wat deze nieuwsgierigheid in mij, mij duidelijk wilde maken, maar het voelde wel als onderdeel van mijn leerproces. Iets wat ik aan wilde gaan. Dus heb het ook niet naar voren gebracht als een probleem, maar ben het meer innerlijk gaan bekijken als zijnde iets van mezelf waar ik aandacht aan wilde geven.

 

Op de dag van de ceremoniële reis met de Golden Teacher was ik gespannen. Iets in mij maakte zich toch nog zorgen, maar de rust had de overhand dus belde ik met goede moed aan bij het huisadres van Coos.

De deur ging open en twee prachtige vriendelijke ogen ontmoetten daar de mijne. Op dat moment was ik eigenlijk al de helft van mijn spanning kwijt. Ik stelde me voor en  ging naar binnen nadat Coos me welkom heette. 

De woning was uitnodigend om relaxed te zijn. Een sfeer die veiligheid en sereniteit en gemak uitstraalde. Coos vroeg me hoe ik me voelde, of ik er klaar voor was, en wat er door me heen ging. Nadat we in alle kalmte geland waren en we elkaar wat beter hadden leren kennen, voelde het goed om te beginnen met de reis.

 

Ik dronk de thee en nam plaats op de ligplaats die Coos in haar kamer had gemaakt. Ik koos ervoor om een blindeer masker op te doen zodat ik zo veel mogelijk in mezelf het proces aan kon gaan. Ik had me voorgenomen om zo veel mogelijk in stilte te doen en op eigen kracht. Het voelde kloppend om zo min mogelijk te spreken of uit te leggen wat er allemaal gebeurde, ook op advies van Coos, wat passend voelde. Na een tijdje begon ik misselijk te worden… het bouwde langzaam op totdat ik me er zorgen om ging maken. Ik besloot om het te delen met Coos, die ondertussen met de gitaar en met zang kalmerende muziek ten gehore had gebracht.

Ze kwam bij me zitten en legde me uit dat het waarschijnlijk kwam omdat ik in weerstand zat tegen het contact met en de werking van de Spirit van de Golden Teacher. Ze nodigde me uit om in overgave te gaan, vertrouwen te hebben en dit pad te bewandelen door alles in liefde aan te kijken. Wees niet bang.

Ze legde haar handen op mijn maag en bijna direct verdween de misselijkheid. Ik had dit eerder ervaren met een vriendin van me die op die manier ook ongemak bij me had weggenomen en ik dacht toen, Coos kan dit blijkbaar ook. Nadat de misselijkheid weg was kon ik dieper in mezelf komen dan eerder. Het werd nu wel echt voelbaar dat de Golden Teacher zijn werk aan het doen was. 

 

En ineens was daar.. de angst. Eerst vaag, maar steeds duidelijker. Ik paste acceptatie toe en overgave maar de angst had een boodschap. En om de boodschap te begrijpen moest ik dieper de angst in. Nog steeds in stilte begon ik me nu echt zorgen te maken... Mijn geest begon in paniek allerlei scenario voor te schotelen. Het gaat fout! Zie je nou wel! Ik hou ook helemaal niet van onder invloed zijn... ik had hier nooit aan moeten beginnen!. Straks wéér een psychose, god als dit maar goed gaat… Opeens verbrak ik mijn stilte en vertelde ik aan Coos dat ik bang was, maar wel pas nadat ik innerlijk voldoende had geworsteld met de angst. 

 

Coos kwam weer bij me en vertelde me haar visie op angst. Dat angst helemaal geen probleem is maar een geschenk. Ik kon het zien als een sleutel om een deur te kunnen openen die me dieper in mezelf bracht. En dieper in mezelf was altijd beter dus ik had geen angst nodig voor wat er achter de deur zat. Het leren omdraaien van de sleutel was wat ik aan het leren was. Het voelen en toestaan van de angst was de weg. Door deze manier van kijken naar wat angst eigenlijk is, kon ik met een vernieuwde mindset direct aan de slag. Angst transformeerde naar een doorgaan voor wijsheid. Ik paste de nieuw verworven mindset toe en al snel verdween de angst en kwam ik in een hele andere staat terecht.

Het was een staat van complete acceptatie van alles. Ik voelde me ineens veel beter en ik deed de blinddoek af. Ik ging rechtop zitten en zag Coos me glimlachend aankijken. Het was tijd om op een stoel te gaan zitten en mijn nieuwe staat van zijn te gaan innemen. Ik ging als het ware op mijn troon zitten en werd meester over mijn ervaring. Ik begon ineens te zien dat alles samenwerkte. Alle energieën die door me heen gingen en om me heen cirkelden waren in dienst van elkaar. Complete harmonie was ineens mijn heldere perspectief, waar eerder een illusie van chaos en strijd leek te zijn. Ik was perplex… Ik liet alles toe en hield me voor geen grenzen meer nodig te hebben.

 

En daar was de zweverigheid… Het nam langzaam zijn intreding en beetje bij beetje ging ik er helemaal in mee. Het voelde heerlijk en een oude overtuiging in mij die nog steeds niet voldoende begrensd was liet zich weer gelden. Grenzeloos en het ok vinden van ‘high of ‘onder invloed zijn’ van de Plant Spirit die zoveel nieuwe perspectieven liet zien, omdat ik er bij stil durfde te staan en kon spreken met de Golden Teacher en mezelf. Het was precies wat ik nodig had! Het bracht me tot bevrijdingen in mijn denken en gaf me zoveel nieuwe ademruimte. 

 

De reis liep op zijn einde. Coos maakte wat te eten voor ons en na het eten besloten we een wandeling te maken in de buitenlucht. Het was  wederom een magische ervaring.

Ik maakte anders contact met de wereld om me heen en de natuur. Ik keek heel anders dan ik gewend was naar alles en voelde me onderdeel van het grotere geheel. De euforie was duidelijk nog aanwezig, maar ik was ook weer aan het landen in mezelf; een nieuwe realiteit. 

 

Na de wandeling leek het alsof de Golden Teacher ineens had besloten dat het ok was en ik voelde me toen vrij snel alweer helemaal in gegrond in mijn lijf. Als herinnering kocht ik een mooi kunstwerk van de Golden Teacher, gemaakt door Yikka, de zus van Coos, bedankte haar, nam afscheid en ging huiswaarts.

 

De week na de reis kalibreerde mijn systeem en kreeg ik een prachtige les in grenzen mogen hebben door simpelweg een persoonlijke voorkeur te hebben, ik ervoer de stem van mijn hart als zijnde mijn zuivere stem die alleen ik kan volgen. Mijn voorkeur is het dus om niet high of zweverig te zijn en door gewoonweg mijn gevoel te voelen en helder voor ogen te hebben wat mijn voorkeur is past mijn systeem zich nu aan aan die voorkeur.

 

Mijn hele leven is sinds de Golden Teacher in een stroomversnelling gekomen van samenwerking met het geheel. En de Golden Teacher is een gids van me geworden waar ik nog steeds toegang toe heb wanneer ik met vragen zit. Met dank aan Coos, mezelf, en de Golden Teacher.

Een diepe heling en warme begeleiding

Nadat ik de ervaring van mijn eerste reis met de Golden Teacher samen met Coos heb kunnen integreren kreeg ik de uitnodiging van Coos om in een kleine setting van 4 mensen weer een innerlijke reis te gaan maken. Ik heb tussen de sessies met enige regelmaat contact met Coos gehad, ik kwam met wat vragen waar Coos de juiste antwoorden voor had... De angst om “uit balans” te raken door de paddenstoelen heb ik totaal los kunnen laten.


Inmiddels was ik ook begonnen met microdosering waardoor ik meer rust in mijn lichaam en hoofd ervaar, ook de negatieve gedachten zijn een heel stuk minder, en kan ik deze laten voor wat ze zijn ”gedachten”.

 

Tijdens mijn eerste reis had ik vooral weerstand om te durven voelen, en lag ik te spartelen als een vis op het droge. Ik hoor Coos nog zeggen toen ze naast me kwam liggen en me liefdevol aanraakte, 'wanneer heb jij je hart gesloten lieverd, wat is er gebeurd?' Ik wilde huilen, maar het verdriet zat zo diep dat er maar een enkele traan over mijn wang rolde. 'Probeer even terug te gaan naar dat moment, hoe oud was je?'

 

In mijn tweede sessie kwam ik bij de gebeurtenis wanneer dat gebeurt was, en de reeks gebeurtenissen die daar op volgden. Coos triggerde me om me zelf te bevrijden van mijn negatieve overtuigingen, en de muur die ik inmiddels had opgebouwd om die langzaam af te gaan breken. 'Jij bent liefde, jij bent de koning van jouw leven, durf weer te voelen', hoor ik Coos zeggen, 'Doe het maar, geloof weer in jezelf!' Mooi hoe de Golden Teacher me weer terug namen in de tijd zodat ik even kon voelen hoe ik mezelf blijf saboteren, een waardevol inzicht wat ik graag wil transformeren, waardoor er weer meer van mijn hoofd naar mijn hart kan zakken.

 

Coos wat heb je me toen liefdevol begeleid, ik ben dankbaar dat ik weer durfde te voelen.

 

Mijn diepe zielenpijn loste op

ik breng in een ceremoniële counseling setting twee dagen met Coos door. Dat was het idee dat in me opkwam toen ik nadacht en invoelende over het nieuwe jaar dat er aan kwam. Ik had een intens jaar achter de rug. Na mijn ziel en zaligheid in een community te hebben gestopt, teleurgesteld gestopt was, de weg te zijn kwijt geraakt, mijn geld zien verdampen; het is een jaar geweest waar ik via verschillende wegen en baantjes mezelf had teruggeknokt tot een basis level van ‘mij veilig voelen’. Maar ik wist dat de diepere emoties en lagen eronder niet waren verwerkt. Ik voelde dat deze diepere emoties hieronder nog wortels hadden dan van de community die ik gedesillusioneerd verlaten had. Het was meer dat ik in de community niet genoeg veilige ruimte had gevonden (of gevraagd) om deze emoties en gevoelens te verwerken. Deels kwam dit omdat ik niet wist hoe deze dingen wekren, deels omdats ik een vertekend beeld had van hoe deze dingen werken en mezelf dus in de nesten leek te werken. 

 

Coos had me echter altijd aangemoedigd en toen dit idee landde in mezelf, besloot ik het te volgen en er vorm aan te geven. Coos stond er open voor om me hierin te begeleiden. Er was geen strak programma anders dan de kaders van een innerlijke reis met de spirit van de Golden Teacher en een aantal oefeningen en gesprekken de opvolgende dag. Enigszins bekend met zulke processen wist ik dat het wel goed zou komen, gewoon instappen en meegaan met de stroom. Vele oude stemmen en patronen staken de kop op en vroegen me of het wel zo’n goed idee was. ik was te laat, vroeg me af of het wel waar voor mijn geld was en of ik mezelf niet opnieuw pijn zou doen. Alle oude stemmen gingen spreken door me heen. 

 

Het werd een prachtige ervaring! Coos had de ruimte mooi ingericht en alles liefdevol voorbereid. Ze had een mooie maaltijd klaargemaakt voor na de reis. We trokken een kaart van inzicht en leiding, bereiden de thee met de Golden Teacher en al snel lag ik onder de dekens terwijl de Gouden Leraar mij meenam op reis. Mijn reis ging over vrouwen, mijn man-zijn, mijn oma, mijn verbazing en opwinding dat ik een fysiek lichaam heb, de euforische gevoelens en diepe razernij en furie van mijn voorouders die een plaats hebben in mijn lijf. 

 

Coos is prachtig! Ze liet me alleen, was er voor me en ze was in diep contact wanneer ik dat nodig had. Ze gaat mee in de reis; ze is in de hele ervaring. Ze voelt wat ik nodig heb en wat er in de ruimte nodig is. Wanneer het contact genoeg is geweest stuurt ze me met hetzelfde gemak een nieuwe golf met de Golden Teacher in. De twee diepste ervaringen die bovenkomen is de furie van mijn oma en de volgende dag de zwaarte van mijn opa. Na een diepe holistische rug massage en lichaamswerk, de volgende dag, vroeg Coos me om een mantra te zingen met mijn eigen stem en met gitaar zelf te spelen. De akkoorden waren eenvoudig en ik speelde het in een ogenblik. Coos begeleid mensen ook in stembevrijding en zette deze tool in om mijn eigen bewustzijn te verkennen en te uiten door zang en muziek. Wat een diepgaand instrument! Zo heb ik nog nooit muziek gemaakt! Opnieuw was ze erbij, vulde ze aan, luisterde ze en liet me op momenten weer helemaal alleen met mezelf om te voelen. Ik weet niet hoe lang ik gespeeld heb, maar het moet een aantal uren geweest zijn! 

 

De ervaring bovenal was een veilige ruimte vinden om uiting te geven aan mijn diepe zielepijn, die in me lagen opgeslagen en naar buiten wilden.


Dank je wel voor de veiligheid, liefde en ruimte Coos!