~ Compassievol luisteren ~ Liefdevol steunen ~ Vreugdevol motiveren ~ Vrijmoedig creëren ~

Beleef training met Psychodrama

Bij de beleef trainingen wordt onder andere Psychodrama ingezet als middel. Psychodrama is een term voor een breed scala aan creatieve uitingen in psychotherapeutische trainingsvormen, zoals toneel, rollenspelen, sketches, drama en gedramatiseerde zelf-representaties. Het doel is om bewust te worden van bepaald gedrag en welk effect dat gedrag heeft op je leven. Bijvoorbeeld wanneer je bij sollicitatiegesprekken zoveel stress en spanning ervaart dat je niet meer meer in staat bent om te laten zien wie je werkelijk bent en welke kwaliteiten je hebt. 


Psychodrama is een ontspannen en bevrijdende vorm van trainen waar ook veel humor en waarmee je ook met humor leert kijken naar het leven. Het resultaat zal zijn dat het gedrag structureel zal veranderen en je zodoende vrij van de beknelling van angst en beperkingen leert leven. Out of-the-box denken (vrij van concepten) brengt je veel nieuwe inzichten in het leven!

 

De opbouw van van de beleef training is tweeledig. Enerzijds is er een ontwikkeling naar oordeelvrij aanschouwen van wat er gebeurd in het leven en het leren begrijpen van angsten en beperkingen. Daaraan gekoppeld is de stap dat er een transformatie gecreëerd wordt, waarbij angsten en beperkingen omgezet worden naar mogelijkheden en uitdagingen die levenskracht en moed geven.

Anderzijds wordt middels de counseling en training geleerd om in de basis van je bestaan, liefdevol te leren zijn naar jezelf en anderen en hoe je vanuit innerlijke overvloed kan leven. De kernbegrippen die je leert ontwikkelen en beleven zijn onder andere de volgende:

Acceptatie en Loslaten

Dankbaarheid en Vertrouwen

Zelfvertrouwen en Grenzen Stellen

Overvloed en Rijkdom

Rust en Vrede

Ervaren en Aanschouwen

Harmonie en Balans

Liefdevol en Bezield Leven