~ Compassievol luisteren ~ Liefdevol steunen ~ Vreugdevol motiveren ~ Vrijmoedig creëren ~

Kum-nye Prana Tantra

Tantra is Prana, Prana is levensenergie, levensenergie is de hoogste balans en harmonie in leven. Levensenergie is de energie van liefde, hoge frequentie in licht. De Kum-nye Tantra draait om balans en Prana is de energie die balans creëert. 

 

Prana is neutrale levensenergie, die als onvoorwaardelijke liefde energie kan worden ervaren. Wanneer er blokkades in het lichaam zijn, verstoren zij deze neutraliteit en dat is waar te nemen op fysiek vlak en psychosociaal (mentaal) vlak. Middels de massage, ASMR, yoga en meditatie krijg je begeleiding om om tot de kern van deze blokkades te komen en belangrijker, je gaat zelf leren zien, voelen en ervaren wat deze blokkades zijn en hoe deze bronnen van energie in je zijn (energetische en fysiek lichaam) leven en bewegen. Het transformeren van de energie en bron van de blokkades is een puur intuïtief en energetisch proces, dit kan niet met de mind of op cognitief niveau getransformeerd worden. 

 

Tussen de begeleider en ontvanger ontstaat een energetische verbinding die ook wel Metta-ji wordt genoemd. Deze ontstaat enkel bij de samenkomst van vertrouwen, overgave, gelijkwaardigheid en doelloosheid. Die combinatie; prana en metta-ji, maken dit tot de Kum-nye Tantra.

 

Tijdens een Kum-nye Tantra sessie wordt door zintuiglijke prikkeling (waaronder met woord, klank, aanraking en geuren) aandacht geschonken aan de onderdelen van je leven waar je onbalans ervaart. Door de tantra ervaringen leer je om je blokkades te transformeren naar Prana, balans. 

 

kum-nye tantra brengt volledige heling op zielsniveau

Kum-Nye Tantra Counseling combineert het gesprek over ervaringen met meditatie, beweging, massage en ASMR. Vaak wordt er in gesprekken gesproken over dingen en niet over de ervaring. Met andere woorden, er wordt gesproken over het huis, het werk of de vakantiebestemming en niet over het ervaren van een thuis, het ervaren van de mate van voldoening in het werk of de beleving van een vakantieperiode. Hierdoor komt men niet in contact met het hart, het gevoel, de levensenergie. Dit zorgt voor gevoelens van niet gehoord worden, niet tot je recht komen, sombere gevoelens en neerslachtigheid.

Wanneer met Tantra geleerd wordt om de levenservaringen bewust te gaan beleven, zal het leven in balans komen en wordt het mogelijk het leven te creëren dat je werkelijk wenst. Het is essentieel om te beseffen dat omstandigheden slechts een uiting zijn van de mate (of beperking van) uitgeleefde levensenergie. Het gaat in het leven niet om de omstandigheden, maar om wat je voelt en hoe je om gaat met de gevoelens die je ervaart bij de omstandigheden. Dit leer je in Kum-Nye Tantra.

Het proces van heling en transformatie zal na een Tantra sessie nog een aantal dagen doorvoeld kunnen worden, doordat het helingsproces na de sessie doorgaat omdat de energie in de kern van je wezen positief verandert is. Begeleiding en persoonlijke aandacht in bewustzijn, zijn erg waardevol.