Autisme - asperger

Wanneer je, je na jaren verdwaald gevoeld te hebben in je leven, de diagnose hebt gekregen die de westerse medische wereld onder de zo genaamde 'ontwikkelingsstoornis' schaart, zal dit mogelijk een diepe inslag geweest zijn voor je. Middels Counseling kunnen we samen de focus leggen op en vormgeven aan je innerlijke kwaliteiten en innerlijke kracht en vanuit het hoofd naar het hart gaan, van het denken naar het voelen.

Door te leren kijken vanuit een liefdevol perspectief naar wie je bent en hoe jij je ontwikkeld hebt, kan je los komen van de identificatie met de beperkingen of stoornissen. Met zelfliefde en mildheid leren kijken naar jezelf ontwikkel je zelfbewustzijn en zal je met een heldere en open blik kunnen gaan zien welke kwaliteiten en talenten je hebt ontvangen en mag inzetten in het leven. 

Vaak komt het voor dat bepaalde beperkingen die je ervaart voortkomen uit innerlijke blokkades en negatieve gedachtenpatronen. Dit kan ontstaan zijn doordat jij je niet gehoord, gevoeld en gezien hebt gevoeld in je leven. Dit o.a. door het familiesysteem, het sociale systeem en daarmee ook niet door jezelf, omdat je de taal van je sensitieve hart niet goed hebt leren spreken en niet hebt kunnen leren hoe je jezelf veilig en in je gevoeligheid kon uiten. Bij diepe gevoelens van schaamte, angsten, onzekerheid of verlies aan zelfvertrouwen kun je door de jaren heen negatieve denk- en gedragspatronen ontwikkeld hebben. Achter al het lijden mag je weten dat je je hoog-intelligent, hoog-sensitief en krachtig bent. Je mag je plek leren innemen, in zelfliefde. Er is ruimte voor jou! 

 

Je mag jezelf in het midden van jouw leven zetten, in zelfliefde.
Jij bent een hoog sensitief en emotioneel zeer intelligent
Kind van Licht

Jouw perspectief op het leven

Door samen een traject te doorlopen en vanuit een liefdevol perspectief te leren kijken is het mogelijk om de diepe wonden, trauma's en pijn die de blokkades veroorzaakt hebben, te helen en herstellen. Je leert jezelf te benaderen vanuit een perspectief van heelheid, sensitiviteit, compassie, geborgenheid en zelfliefde. Door samen het leven, zowel jouw persoonlijke leven als het universele leven, te doorlopen in gesprekken en aanvullend geleide meditaties, psychodrama, zintuiglijke oefeningen, zal je gaan beseffen en doorvoelen wie je ten diepste bent: Een liefdevol en volmaakt wezen. Door samen aandacht te geven aan de diepe innerlijke wonden  die ontstaan zijn door het niet erkennen van je ware zelf, kan je helen en groeien naar wie je ten diepste voelt dat je bent.  

We mogen onze plek innemen in het leven, in zelfliefde.
Het systeem is ondergeschikt aan de mens; elk mens is waardevol.
De creativiteit, sensitiviteit en puurheid van elk mens mag er zijn.
Je bent intelligent ontwikkeld met hoog sensitiviteit en krachtige cognitie.

afgestemd op jouw wensen en behoeften

Samen schetsen we het beeld van je huidige leven en waar je diep van binnen voelt waar je heen wilt in je leven. De begeleiding van het traject loopt vanaf de voorbereiding tot wanneer je voelt dat je steeds zelfstandiger weer verder kunt. Je krijgt adviezen, begeleiding en steun. Tevens ontvang, indien je wenst, een e-learning met opdrachten en informatie. Weet dat je altijd contact kunt onderhouden en opnemen voor steun en begeleiding. 

Samen het leven bespreken, om je hart weer te bezielen, zodat jij jouw leven ten volste kunt beleven.