psychodrama - Beleef training

Psychodrama is een term voor een breed scala aan creatieve uitingen in psychotherapeutische trainingsvormen, zoals toneel, rollenspelen, sketches, drama en gedramatiseerde zelf-representaties. Het doel is om bewust te worden van bepaald gedrag en welk effect dat gedrag heeft op je leven. Bijvoorbeeld wanneer je bij sollicitatiegesprekken zoveel stress en spanning ervaart dat je niet meer meer in staat bent om te laten zien wie je werkelijk bent en welke kwaliteiten je hebt. Breng je angsten in beeld en transformeer.


Psychodrama is een creatieve en bevrijdende vorm van trainen, waarmee je ook met humor leert kijken naar het leven. Het resultaat zal zijn dat je angst structureel zal veranderen en je zodoende vrij van de beknelling van negatieve gedachten en beperkingen leert leven. Out of-the-box denken (vrij van concepten) brengt je veel nieuwe inzichten in het leven, brengt vrijheid!

 

De opbouw van Psychodrama is tweeledig. Enerzijds is er een ontwikkeling naar oordeelvrij aanschouwen van wat er gebeurd in het leven en het leren begrijpen van angsten en beperkingen. Daaraan gekoppeld is de stap dat er een transformatie gecreëerd wordt, waarbij angsten en beperkingen omgezet worden naar mogelijkheden en uitdagingen die levenskracht en moed geven. Je leeft om in de basis van je bestaan, liefdevol te zijn naar jezelf en anderen en hoe je vanuit innerlijke overvloed kan leven.

 

 

 

De kernbegrippen die je hierin ontwikkelt en zal gaan ervaren zijn o.a.: 

Acceptatie en Loslaten
Dankbaarheid en Vertrouwen
Zelfvertrouwen en Grenzen Stellen
Overvloed en Rijkdom
Rust en Vrede
Ervaren en Aanschouwen
Harmonie en Balans
Liefdevol en Bezield Leven

‘Geluk is wanneer wat je denkt, wat je zegt en wat je doet in harmonie zijn.’

 

zo werkt psychodrama

Een sessie met Psychodrama kan je zien als het oefenen van een voor jouw lastige situatie door dit in een rollenspel of zonder woorden en met enkel beweging en klanken vorm te geven. Een situatie die jou in het echte leven negatieve gevoelens geeft of die je niet goed kunt. Zo kan je bijvoorbeeld zoveel stress en spanning ervaren bij sollicitatie gesprekken of contact maken met mensen in het algemeen, dat je daardoor niet goed kunt laten zien wie je werkelijk bent. Een ander voorbeeld is het ervaren van onzekerheid, angst of paniek wanneer je nieuwe contacten aangaat met vrienden of familie, of wanneer je een zakelijke bespreking hebt die je moet leiden. 

Concreet komt het er op neer dat je voelt dat je niet functioneert zoals je zou willen en dat jij je gevoelens en emoties niet onder controle krijgt. De verschillende vormen van beleef trainingen zijn zeer effectief en helpen je om vanuit de kern te veranderen, om zelfvertrouwen en bewustzijn te ontwikkelen. 

afgestemd op jouw behoefte

Eerst volgt de kennismaking en intake, waarna een persoonlijk plan bij je hulpvraag wordt opgesteld. Het traject en het aantal sessies wordt samen besproken, waarbij tussentijds aanpassingen kunnen worden gemaakt in het trajectplan. De beleef training is een andere term voor de vrije en creatieve vorm van 'psychodrama'. Het is zeer effectief en bevrijdend om in een veilige setting, openlijk te kunnen oefenen en trainen van je negatieve belevingen. Door samen op heel bewuste wijze te beleven welke emoties en gevoelens jou blokkeren, ontwikkel je een groter zelfbewustzijn en werken we toe naar het loslaten van de negatieve overtuigingen, gevoelens en gedachten. Zodat je positieve kernovertuigingen gaat ontwikkelen die je zelfvertrouwen en kracht geven. 
Het resultaat is dat je leert om zonder angst en zonder beperkende gedachten in het leven te staan, wat je balans en een sterk fundament geeft. 

Samen het leven bespreken, om je hart weer te bezielen, zodat jij jouw leven ten volste kunt beleven.